دستورالعمل ها و بخشنامه ها

 

 

دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش

عناوين و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار كارداني رشته تاسيسات برقي

عناوين و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار كارداني رشته تاسيسات مكانيكي

عناوين و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار كارداني رشته نقشه برداري

عناوين و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار كارداني رشته معماري

عناوين و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار كارداني رشته شهرسازي

عناوين و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار كارداني رشته عمران

عناوين دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار كارداني نظارت در شهرهاي كمتر از پنجاه هزار نفر

بخشنامه حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار كاردان‌هاي فني در بخش

عناوين و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته تاسيسات برقي

عناوين و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته تاسيسات مكانيكي

عناوين و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته نقشه برداري

عناوين و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته معماري

عناوين و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته شهرسازي

عناوين و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته عمران

عناوين دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان

دستورالعمل اجرايي گودبرداري هاي ساختماني

دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت مهندسان پيشكسوت

دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان

فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مراكز معتبر آموزشي

ضوابط ‌و دستورالعمل‌صدور ‌و اعتبارگواهي ‌قبولي ‌آزمونهاي ‌حرفه‌اي مهندسان ‌و ‌كاردانهاي ‌فني ‌ساختمان

 

مصوبات كميسيون تبصره 2 ماده 7 قانون (كميسيون هم ارزي رشته ها)

-اطلاعيه : قابل توجه كليه متقاضيان ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در رشته‌هاي هفتگانه مهندسي ساختمان

-بخشنامه شماره 1637/400 مورخ 1395/01/22 در خصوص صدور پروانه اشتغال به كار اجرا

-بخشنامه شماره 400/65825 مورخ 28/11/94 تسهيل در امر صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي

-بخشنامه شماره 430/60958 مورخ 05/11/94 - جدول كد رشته ها

-بخشنامه شماره 430/52381 مورخ 23/09/94 

- بخشنامه شماره 430/27882 مورخ 25/05/94 در خصوص كارشناسي ناپيوسته 

- بخشنامه شماره 430/68309 مورخ 7/12/92 

- بخشنامه شماره 430/29780 مورخ 23/6/92


- آخرين بخشنامه شماره 26670/430 مورخ 19/4/92 در خصوص كد كاردانها 

- آخرين مصوبات كميسيون مورخ 4-11-91

- مصوبات كمسيون مورخ 11/3/90

بخشنامه كمسيون هم ارزي رشته ها مورخ12/7/ 89

بخشنامه در خصوص كارشناسي ناپيوسته يا كارداني با كد اصلي

شركت هاي  خدمات آزمايشگاهي

-دستورالعمل جديد خدمات آزمايشگاهي (مورخ 11/9/91)

-مدارك مورد نياز جهت صدور گواهينامه خدمات آزمايشگاهي

- اسامي شركت هاي آزمايشگاهي تائيد صلاحيت شده (مورخ 08/10/95)

- قابل توجه شركت هاي خدمات فني و آزمايشگاهي (اعلام كاركرد شركت )

-تمديد اعتبار پروانه‌هاي اشتغال به‌كار آزمايشگاهي تا پايان اسفند ماه 1394

 

شركت هاي كنترل بازرسي

دستورالعمل شركتهاي كنترل بازرسي

-  مدارك مورد نياز جهت صدور، تمديد  وحذف گواهينامه كنترل بازرسي

بخشنامه ها

بخشنامه درخصوص قبول شدگان اسفند 89

بخشنامه علمي كاربردي كارشناسي ناپيوسته

-اصلاح آيين نامه سازندگان مسكن وساختمان

دستورالعمل سازندگان مسكن و ساختمان

 

 

قانون ساماندهي و حمايت ازتوليدوعرضه مسكن قانون ساماندهي و حمايت ازتوليدوعرضه مسكن.pdf 
3.81 MB

تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 كل كشور تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 كل كشور.pdf 
3.33 MB
نگاهي به نگاهي به سير تطور قانوني شهرهاي جديد.pdf 
189.821 KB
قانون منع فروش قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.pdf 
162.023 KB
 تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران قانون راجع به تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران.pdf 
142.14 KB

 

 

دستورالعمل صدور مجوز انتشارآگهي پيش فروش ساختمان موضوع ماده 19 آئين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان.PDF 
3.72 MB
شيوه نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي شيوه نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي.pdf 
185.036 KB
دستورالعمل ظرفيت اشتغال دستورالعمل ظرفيت اشتغال به كار مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران.pdf 
246.299 KB
دستورالعمل نحوه اعطاي صلاحيت به دفاتر مهندسي ساختمان دستورالعمل انتخاب و معرفي كارشناسان سازمان نظام مهندسي ساختمان.pdf 
261.241 KB
دستورالعمل تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار مهندسي اشخاص حقوقي دستورالعمل تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار مهندسي اشخاص حقوقي.pdf 
357.224 KB

 

 

 

 

 

ئين نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383

آئين نامه ماده 28 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1379

آئين نامه ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1379

آئين نامه ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374

آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375


تعداد بازدید این صفحه :1640
تاریخ انتشار صفحه : 1395/10/13

آخرین بروزرسانی سایت : 1396/07/02 07:17:55


Power by : RAAKCMS